Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Työmaan sähköistyssuunnitelmat

Työmaan toimiva sähköistys säästää rahaa, aikaa ja hermoja, sekä lisää työmaan turvallisuutta. Hyvin suunniteltu sähköverkko takaa toimivan sähkönjakelun työmaalle, vähentää sähkökatkoja ja eristää vikatilanteessa sähkövian pienelle alueelle. Näin myös viallinen sähkölaite saadaan paikannettua ja poistettua työmaalta, sekä sähkökatkon aiheuttamat viivästykset saadaan minimoitua.

Työmaan sähköistyssuunnitelmat sisältävät oletuksellisesti,

  • Aksonometrisen sähköistyssuunnitelman, jossa näkyy rakennukseen tulevat keskukset ja valaistus helposti yhdessä kuvassa
  • Aluesuunnitelma jossa näkyy pääkeskus ja kaapelointi, ulkoalueiden sähköistykset ja työmaan kannalta olennaiset kuormat, kuten torninosturi, työmaahissi, työmaatilat, portit ja harjateräksen taivutuspiste. Aluesuunnitelmaan voidaan myös lisätä mm. työmaa-aidat, varastointi- ja kuorman purku-alueita ym. jolloin sama suunnitelma palvelee monipuolisesti koko työmaata.
  • Massalistat sähkölaitteista, joiden mukaan on helppo pyytää tarjousta tai tilata tavarat esim. konevuokraamosta.

 

Pyydä tarjousta

 

Työmaan sähköverkko

Kun sähkökeskukset on sijoitettu työmaalle järkevästi ja verkko on tarpeeksi tiivis, niin työntekijöiden ei tarvitse käyttää työaikaansa pistokkeiden etsimiseen ja jatkojohtojen vetämiseen.  Verkkoa suunniteltaessa käymme asiakkaan kanssa läpi, mitä suuria sähkökuormia työmaalle on tulossa ja miten ne jakautuvat työmaalle. Näin saadaan luotua työmaan sähköistyssuunnitelma, joka palvelee työmaata pohjatöistä luovutukseen.

 

Valaistus

Työmaan valaistus on olennainen osa työmaan työturvallisuutta. Kuitenkaan joka nurkkaa ei ole syytä valaista, vaan tehokas yleisvalaistus yhdessä kattavan sähköverkon kanssa, josta saa helposti otettua työpistevalaistuksen, on yleensä paras ratkaisu esimerkiksi kerrostalokohteisiin. Nykyisillä 48 voltin LED-valoilla, yleisvalaistuksen asentaminen on helppoa, nopeaa ja verkosta tulee helposti muokattava. Ne myös toimivat varmemmin, sillä niiden muuntajien sähkösyöttö voidaan ottaa työmaaverkon alkupään keskuksilta, jonne asti pienemmät työmaaverkon muutostöistä tai vikatilanteista johtuvat katkokset eivät yleensä yllä. Tämä helpottaa myös muutostöiden tekemistä kun yleisvalaistus säilyy.

Työmaalle tulisi myös asentaa akkuvarmenteisia valoja mm. käytäviin, rappukäytäviin, poistumisteille ja sähkökeskuksien läheisyyteen, jotta työmaalta pääsee turvallisesti ulos vika- ja onnettomuustilanteissa.

 

Piirustukset

Aksonometriset kuvat

joista näkee helposti yhdestä kuvasta missä ja mitä keskuksia työmaalla on ja mistä niiden syötöt tulevat. Kuvasta näkee myös valaistuksen verkon ja massalistat mitä sähkölaitteita kuva sisältää. 

 

 

 

Aluesuunnitelmasta

näkee työmaa-alueen sähköistyksen ja valaistuksen, sekä niiden johdotukset ja johtoreitit. Lisäksi aluekuvaan voidaan piirtää portit, aitaukset, torninosturit, työmaahissit, työmaatilat, varastoalueet, purkupaikat, nostopaikat ja vaikkapa vesipisteet. Näin kuvasta saadaan hyvin työmaata kokonaisuutena palveleva kuva.